ES6中新增了Set数据结构,类似于数组,但是 它的成员都是唯一的 ,其构造函数可以接受一个数组作为参数。
let array = [1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3];
let set = new Set(array);
console.log(set);// => Set {1, 2, 3, 4, 5}

ES6中Array新增了一个静态方法Array.from,可以把类似数组的对象转换为数组,如通过querySelectAll方法得到HTML DOM Node List,以及ES6中新增的Set和Map等可遍历对象
let set = new Set();
set.add(1).add(2).add(3);
let array = Array.from(set);
console.log(array);  // => [1, 2, 3]

于是,现在我们可以用一行代码实现数组去重了

let array = Array.from(new Set([1, 1, 1, 2, 3, 2, 4]));
console.log(array); // => [1, 2, 3, 4]

ES5实现数组去重
var array = [1, '1', 1, 2, 3, 2, 4];
var tmpObj = {};
var result = [];
array.forEach(function (a) {
	var key = (typeof a) + a;
	if (!tmpObj[key]) {
		tmpObj[key] = true;
		result.push(a);
	}
});
console.log(result); // => [1, "1", 2, 3, 4]